Ułatwienia dostępu

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – ADR

Tematyka: przepisy transportowe, ratownictwo techniczne, warunki techniczne przewozu, klasyfikacja materiałów.

Opis: – kurs podstawowy (materiały niebezpieczne przewożone w pojazdach skrzyniowych) – gazy sprężone, skroplone, pod ciśnieniem – materiały ciekłe zapalne – materiały stałe zapalne, samozapalne – materiały utleniające i nadtlenki – materiały trujące i zakaźne – materiały żrące – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Wymagania: 3 lata praktyki kierowcy kat.B, ukończone 21 lat