Ułatwienia dostępu

Kurs F-gazy – wpis do rejestru jednostek szkoleniowych

Na podstawie art. 27 ust.8 w związku z art. 23 ust. 1 – Ustawy dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest wpisany do rejestru jednostek prowadzących szkolenia z zakresu „F – gazów”.

 

Akredytacja na szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Akredytacja nr OZE-A/18/00124/21 oraz OZE-A/18/00125/21 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie:

  • pomp ciepła
  • systemów fotowoltaicznych

Certyfikat ISO 9001:2015

CERTYFIKAT ISO 9001:2015 (nr rejestracyjny certyfikatu: 12 100 61260 TMS), system zarządzania jakością w zakresie:

Realizacja programu edukacji w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Laboratorium ECDL

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym ECDL przy Centrum Egzaminacyjnym Centrum Szkoleniowo-Doradczym „TiM”.