Certyfikat ISO 9001:2015

CERTYFIKAT ISO 9001:2015 (nr rejestracyjny certyfikatu: 12 100 61260 TMS), system zarządzania jakością w zakresie:

Realizacja programu edukacji w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Laboratorium ECDL

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym ECDL przy Centrum Egzaminacyjnym Centrum Szkoleniowo-Doradczym “TiM”.

 

Akredytacja na szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Akredytacja nr OZE-A/18/00067/16 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie:

  • pomp ciepła
  • systemów fotowoltaicznych