Ułatwienia dostępu

Obsługa dźwignic

Kursy i szkolenia z obsługi dźwignic Płock

Dźwignice jest go grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, które służą do poziomego oraz pionowego przemieszczania ładunków, zwierząt, a także ludzi w niewielkich odległościach, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich obsługa wymaga odpowiednich uprawnień. Zadaniem dźwignic jest wyeliminowanie lub zmniejszenie wysiłku fizycznego człowieka podczas podnoszenia oraz przenoszenia wielu przedmiotów.

Rodzaje dźwignic

Najbardziej popularnym podziałem dźwignic jest podział na dźwignice proste, zbudowane z jednej podstawowej części składowej, a także dźwignice złożone – zbudowane z kilku takich części. Wśród podstawowych części składowych dźwignic złożonych wyróżniamy: cięgniki, dźwigniki, suwnice, wózki, wspornice oraz żurawie.

Dźwignice złożone są dużymi urządzeniami przeładunkowymi, które najczęściej znajdują się w portach. Wśród nich możemy znaleźć takie rozwiązania jak:

1. Dźwignice suwnicowo-wspornicowe

 • mostowiec
 • dźwignica typu wspornica + suwnica

2. Dźwignice suwnicowo-żurawiane

 • dźwignica typu żuraw + wózek+suwnica
 • dźwignica typu żuraw + suwnica
 • żuraw wielokrotny

Dźwignice możemy również podzielić na:

 • żurawie
 • suwnice
 • cięgniki
 • dźwigniki
 • układnice
 • wyciągi towarowe
 • dźwignice linotorowe

Obsługa dźwignic – kto może operować dźwignicą?

Kurs na dźwignice mogą ukończyć jedynie osoby spełniające pewne warunki. Pierwszym oraz najważniejszym z nich jest pełnoletność. Drugi, równie ważny to posiadanie aktualnych badań wykonanych przez lekarza medycyny pracy, które poświadczają o dobrym stanie zdrowia potencjalnego kursanta.

Trzeci wymóg to odpowiednie wykształcenie, a także praktyka. Tym zajmiemy się my! Udzielimy kompleksowego szkolenia z zakresu obsługi dźwignic, a także bezpieczeństwa pracy z urządzeniami.

W naszej ofercie znajdują się liczne kursy, które dzielą się stopniem zaawansowania. Uprawnienia dla operatorów dźwignic dzielą się bowiem na trzy kategorie oraz podkategorie oznaczone różnymi literami, w zależności od grupy dźwignic, do których się odnoszą.

W – oznacza ona możliwość obsługi cięgników,
P – oznacza ona możliwość obsługi podestów ruchomych,
S – istnieje możliwość obsługi suwnic,
L – oznacza, iż kursant może obsługiwać dźwignice linotorowe,
U – istnieje możliwość obsługi układnic magazynowych,
Ż – świadczy o możliwości obsługi żurawi,
WT – oznacza, że kursant będzie mógł obsługiwać wyciągi towarowe,
K – istnieje możliwość obsługi urządzeń do przeładunku kontenerów,
D – oznacza ona możliwość obsługi dźwigów,
WJO – świadczy o możliwości obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Serwis oraz konserwacja dźwignic

Uczestnicy kursu zdobywają nie tylko praktyczne, ale również teoretyczne wiadomości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, eksploatacją dźwignic, ich serwisem, a także zapoznają się ze wszystkimi przepisami dozoru technicznego.

Każdy, kto prowadzi pace konserwacyjno-remontowe dźwignic musi posiadać:

 • Uprawienia, które wydane są przez Inspektorat Dozoru Technicznego właściwe dla kategorii przeglądanych, konserwowanych lub remontowych dźwignic.
 • Zaświadczenie o kwalifikacjach dla osób, które zatrudnione są przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Oferowane kursy