Ułatwienia dostępu

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/PN34/2023 z dnia 06.03.2023r.

Przedmiotem niniejszego rozeznania jest przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B” dla 12 osób.

Rozeznanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zawodowcy na 5.” nr: RPMA.10.03.01-14-d979/20, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 2014-2020

Czytaj dalej

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/PN31/ABC.P./2022 z dnia 19.05.2022 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć w postaci „WARSZTATÓW ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla 164 uczniów Szkoły Podstawowej w Staroźrebach wyszczególnionych w wymiarze 105 godzin (21 grup  po 7-8 osób x 1 spotkanie na grupę x 5 godzin) dla 164 uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Gminie Staroźreby (województwo mazowieckie). Liczba uczniów ostatecznie może ulec zmianie w granicach do 5%.

Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe z dnia 13.05.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE NR ROZ/1/PN31/2022 z dnia 13.05.2022r.

KOSZTU USŁUGI OBEJMUJĄCEJ ZORGANIZOWANIE WYJAZDU EDUKACYJNEGO DLA
UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW

w ramach projektu

„Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla 164 uczniów i uczennic klas I-VIII oraz 12 nauczycieli/opiekunów ze Szkoły Podstawowej w
Staroźrebach.

Przewidywana – maksymalna ilość osób to 164 uczniów oraz 12 nauczycieli przy czym dopuszcza się, że ostatecznie będzie mniej uczestników wyjazdu ze względu na sytuacje życiowe.

Pełna treść rozeznania

Formularz ofert cenowej

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/PN34/2022 z dnia 4 maja 2022

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku kursu „Prawo jazdy kat. B” dla uczestników projektu  „Zawodowcy na 5.” (nr: RPMA.10.03.01-14-d979/20), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów2014-2020.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1a/PN29/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku 240 godzinnego kursu „Spawanie metodą TIG 141 dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” (nr: POWR.01.02.01-14-0052/19), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014-2020. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PN29/2022 z dnia 21.04.2022

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku 240 godzinnego kursu „Spawanie metodą TIG 141 dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” (nr: POWR.01.02.01-14-0052/19), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014-2020. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku nr 1/PN31/ABC.P./2021 z dnia 26.11.2021 r

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć w postaci „WARSZTATÓW ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla 164 uczniów Szkoły Podstawowej w Staroźrebach wyszczególnionych w wymiarze 105 godzin (21 grup po 7-8 osób x 1 spotkanie na grupę x 5 godzin) dla 164 uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Gminie Staroźreby (województwo mazowieckie). Liczba uczniów ostatecznie może ulec zmianie w granicach do 5%.

Czytaj dalej