Ułatwienia dostępu

Technikum

Nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych.
Kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent będzie zdawał egzamin zawodowy i otrzyma dyplom technika.

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Absolwent szkoły podstawowej może kształcić się w zawodach:

Niezbędne dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do technikum – pobierz
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie z egzaminu
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Fotografie o wy. 3,7 x 5,2 cm