Ułatwienia dostępu

Nasz uczeń w półfinale „Mam talent”

Występ 14-letniego płocczanina poruszył publiczność, widownię i jury. Szczególnie mocno zaś Agnieszkę Chylińską. Po chwili artystka podjęła ważną decyzję – wcisnęła „złoty przycisk”, który otworzył przed Bartkiem Wasilewskim drogę do półfinałów.

My jesteśmy z niego podwójnie dumni. Bo to płocczanin i uczeń klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ w Płocku, ul. Ułańska 1 w zawodzie: kierowca mechanik.