Ułatwienia dostępu

Informatyka, ekonomia, finanse i administracja

Nieustannie rosnącym zainteresowaniem na rynku pracy cieszą się kierunki związane z informatyką i ekonomią. Technologie informatyczne pełnią coraz ważniejszą rolę w gospodarce, a znajomość finansów i księgowości pomoże w prowadzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa niezależnie od branży.

Cenna jest także znajomość administracji, czyli dziedziny wiedzy przydatnej w poruszaniu się po meandrach prawa.

Zobacz oferowane kursy w ofercie Informatyka, ekonomia, finanse i administracja

Kursy zawodowe – dlaczego warto z nich skorzystać?

Rozwój i poszerzanie kompetencji są niezbędne na rynku pracy. Wchodzący na rynek pracy będą w trakcie swojej aktywności zawodowej nawet kilkukrotnie zmieniać branżę. To właśnie dlatego wybór jednego z dostępnych w naszej ofercie kursów dla dorosłych jest bardzo dobrym krokiem.

Co obejmują kursy zawodowe?

W skład oferowanych kursów zawodowych wchodzą szkolenia z takich dziedzin jak:

Ekonomia – dzięki tym kursom możliwe jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Kursanci w ramach zajęć ekonomicznych mogą także zdobyć wiedzę na temat działania gospodarki.

Finanse – obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące prowadzenia księgowości w małym przedsiębiorstwie (KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów).

Informatyka – tu można zdobyć wiedzę na temat administrowania sieciami komputerowymi oraz serwerami. Ważnym elementem są również zajęcia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w firmie.

Administracja – czyli informacje na temat sporządzania dokumentów firmowych czy funkcjonowania organów administracji publicznej (rządowej oraz samorządowej).

Kursy zawodowe w Płocku – zalety

Skorzystanie z kursów wchodzących w skład naszej oferty może być świetnym rozwiązaniem również dla osób, które już posiadają wykształcenie i pracują na specjalistycznym stanowisku.

Praktyczna wiedza zdobyta w ramach takiego szkolenia to cenna zaleta. Na przykład, ukończenie kursu informatycznego może być dobrym wyborem dla osoby, która pracuje obecnie w księgowości, lecz ma pewne braki w zakresie obsługi komputera i nowoczesnego oprogramowania księgowego.

Z kolei kurs z finansów i ekonomii może dać solidną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz prowadzenia firmy, co mogą wykorzystać osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Niewątpliwym atutem naszego zakładu doskonalenia zawodowego, są wykwalifikowani prowadzący, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki ich zaangażowaniu kursanci mają zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy, co jest bardzo cennym atutem na rynku pracy.

Praktyczny wymiar zajęć pozwala na rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu (oczywiście, kursanci otrzymują podczas zajęć także niezbędną wiedzę teoretyczną).

Zajęcia prowadzone są głównie w weekendy, dzięki czemu z oferty mogą skorzystać również osoby pracujące na etacie.