Ułatwienia dostępu

Budownictwo, obróbka metali, energetyka

Na rynku pracy coraz bardziej konieczne jest podnoszenie swoim kwalifikacji i zdobywanie nowych uprawnień. Oferowane kursy i szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności w bardzo krótkim czasie.

Kursy zawodowe to najlepszy sposób na szybkie zwiększenie szans kandydata na rynku pracy. Dodatkowe certyfikaty to argument w procesie rekrutacyjnym lub w staraniach o podwyżkę. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku oferuje szeroki wachlarz kursów specjalistycznych.

W przypadku niektórych szkole warunkiem uczestniczenia jest ukończony 18 rok życia lub wykształcenie średnie. W trakcie kursów, uczestnik zdobywa praktyczną wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje. Większość kursów kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Kursy budownictwo

Budownictwo jest bardzo obszerną dziedziną. Obejmuje wiele stanowisk pracy, na których można szukać zatrudnienia. Potrzebne są jednak odpowiednie kwalifikacje. Kursy budowlane dają wiele możliwości. Zwiększają szanse na znalezienie pracy i podnoszą kwalifikacje pracowników.

Zakład Doskonalenia Zawodowego oferuje kursy z zakresu budownictwo. Są to między innymi kursy na operatorów maszyn takich jak koparki, pilarki, koparko ładowarki, walce drogowe czy spycharki.

Podczas kursu uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, które mają na celu naukę między innymi budowy urządzenia i jego użytkowania. Ponadto poruszane są kwestie związane z technologią robót i obsługą maszyny czy elementy BHP, których znajomość jest niezbędna w przyszłej pracy.

Zajęcia praktyczne odbywają się czynnie na maszynach i uczą odpowiedniego posługiwania się nimi.

Kursy obróbka metali

Umiejętność obróbki metalu znajduje zastosowanie w szerokim spektrum stanowisk, w różnych gałęziach rynku. Kursy z zakresu obróbki metalu dostępne w naszej ofercie cieszą się coraz większą popularnością.

Kursanci uzsykują umiejętności w zakresie ręcznej obróbki metali, a także obróbki na zimno, plastycznej, skrawania, nakładania powłok.

Kursant dodatkowo zapoznaje się z narzędziami do obróbki metalu i ich używaniem, a także zdobywa się umiejętność odpowiedniego projektowania procesów technologicznych.

Kurs obok teoretycznych treści oferuje także ćwiczenia, na których zdobywa się praktyczne doświadczenie. Po zakończeniu kursu i zdanym egzaminie uzyskuje się certyfikat uprawniających do wykonywania nabytych umiejętności zawodowo.

Kursy energetyka

Celem kursów w zakresie energetyka jest między innymi przygotowanie do wykonywania zawodu w obszarze urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przekazywana jest wiedza i umiejętności między innymi o rodzajach odnawialnych źródeł energii, określaniu potrzeb energetycznych obiektu, zasadach doboru narzędzi i o samodzielnym wykonywaniu obliczeń efektywności ekonomicznej instalacji.

Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem uprawnień energetycznych do wykonywania zawodu.