Ułatwienia dostępu

Szkoły policealne Płock

Szkoła policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada niezwykle bogatą i różnorodną ofertę szkół policealnych, która jest skierowana do absolwentów liceów ogólnokształcących lub absolwentów innych średnich szkół zawodowych.

Statut Szkoły Policealnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Szkoły policealne – kierunki, zawody

Rekrutacja

  • świadectwo ukończenia szkoły – oryginał
  • 2 fotografie format 3,7 x 5,2 cm
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły policealnej