Ułatwienia dostępu

Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji

Zdobądź Certyfikat potwierdzający Twoje  umiejętności zdobyte poza systemem edukacji formalnej.

Zapraszamy firmy szkoleniowe i indywidualnych klientów do potwierdzania i certyfikowania umiejętności i kwalifikacji w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Płocku

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego utworzono Krajowe Centrum Akredytacji, które powołało w Płocku z dniem 12 stycznia 2016 r. Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Płocku.

RCWEiC realizuje zadania z zakresu rozpoznawania, oceniania, określania wartości i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, a także egzaminowania i certyfikacji w celu uznania kompetencji i umiejętności, wymaganych dla danej kwalifikacji.