Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Celem projektu było wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu było 30 uczennic/ uczniów oraz 3 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów zawodowych. 30 uczestników zostanie wyłonionych z klas II ( 8 osób) oraz klas III (22 osoby) (obecnych I II) z Technikum ZDZ w Płocku (T. Usług Fryzjerskich (TUF) – 10 osób z klas III, Technik Informatyk (TI)-6 osób z klas III, 8 osób z klasy II -, oraz T.Żywienia i Usług Gastronomicznych(TŻiUG)- 6 osób z kl III)., których w ramach mobilności wspierać będzie 2 opiekunów/ opiekunek.

W ramach projektu zaplanowano 14 – dniowy staż dla 30 uczniów/ uczennic w terminie 12.04.2021 – 23.04.2021 oraz 5 – dniowy staż dla 3 nauczycieli/ nauczycielek Praktycznej Nauki Zawodu uczących na kierunkach: TUF, TI, TŻiUG w hiszpańskich zakładach w terminie 12.04.2021 – 16.04.2021. Wyjazd poprzedzony będzie  przygotowaniem pedagogicznym, międzykulturowym, językowym, szkoleniem BHP z elementami pierwszej pomocy, lekcjami z policjantem oraz doradcą zawodowym.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu  brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Udział w projekcie był bezpłatny. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) Partner projektu – będzie zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2020r. – 31.10.2021r. „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Dofinansowanie projektu z UE: 45.092,00 EUR

Dokumenty do pobrania