Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę”

Celem projektu jest wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Programem “Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” zostanie objętych 26 osób. Mowa o uczniach z kierunków technik usług fryzjerskich (7 osób), technik informatyk (7 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (6 osób) oraz branżowej szkoły I stopnia na kierunku kierowca mechanik (6 osób) + 2 opiekunów dla 2 ww. grup (po 13 os)

W ramach projektu zaplanowano 14 – dniowy staż  Wyjazd poprzedzony będzie  przygotowaniem pedagogicznym, międzykulturowym, językowym, szkoleniem BHP z elementami pierwszej pomocy, lekcjami z policjantem oraz doradcą zawodowym.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu  brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Udział w projekcie był bezpłatny. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) Partner projektu – będzie zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

Projekt realizowany w okresie 03.10.2022 do 02.12.2023 r. „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Dofinansowanie projektu z UE: 53000 EUR

Zawodowcy na 5

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 150 uczniów klas I-IV Technikum i klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy a także zaktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu oraz zwiększenie kompetencji 2 doradców zawodowych, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie IX.2020-VIII.2023.

Czytaj dalej

Kompetencje w Gminie Staroźreby

Tytuł projektu: „Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VII.2020-VI.2022 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 164 uczniów/uczennic (w tym 93 dziewczynek i 71 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach oraz zdobycie/podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/ek (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkoły.

Czytaj dalej