Ułatwienia dostępu

Kurs F-gazy – wpis do rejestru jednostek szkoleniowych

Na podstawie art. 27 ust.8 w związku z art. 23 ust. 1 – Ustawy dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest wpisany do rejestru jednostek prowadzących szkolenia z zakresu „F – gazów”.