Ułatwienia dostępu

Bezpłatne kursy i wsparcie w ramach projektu „Szansa dla młodych z POWER-em”

Trwa nabór do projektu

 „Szansa dla Młodych w POWER-em”

 Celem głównym projektu jest  polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród młodych (w wieku do 29 lat) osób z grupy NEET oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Mazowsza (tj. z Miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego).

Osoby z grupy NEET otrzymają wsparcie w postaci:

  1. Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
  2. Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu i/lub
  3. Staż trwające minimum 3 miesiące

Czytaj dalej