Wsparcie społeczno-zawodowe

Tytuł projektu: Wsparcie społeczno-zawodowe

Cel projektu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dla kogo jest projekt?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego

Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne:

  • poradnictwo psychologiczne- 2 godz./osoba,
  • trening kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się -10 godz.
  • poradnictwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – 2 godz./osoba
  • pośrednictwo pracy – 3 godz./osoba,
  • staż trwający 6 miesięcy.

Czytaj dalej