Ułatwienia dostępu

Inne

Nietypowe kursy zawodowe

Wielu osobom marzy się awans lub zmiana pracy, na lepiej płatną i zgodną z zainteresowaniami. Nic jednak nie przychodzi samo.

Poznaj nasze kursy kwalifikacyjne


Rozwój to motor napędowy dla pozytywnych zmian zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Warto inwestować w podnoszenie własnych kwalifikacji, a najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu jest ukończenie wartościowego kursu zawodowego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość kształcenia się w wielu różnych, zarówno standardowych, jak i mniej nietypowych dziedzinach.

Kurs jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe oraz dla tych, które chcą się przebranżowić.

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą edukacji, skierowaną do wszystkich osób dorosłych, które są zainteresowane uzyskaniem nowej wiedzy lub poszerzeniem już posiadanej. Prowadzony jest zgodnie z programem nauczania w określonym zawodzie, z uwzględnieniem liczby godzin określonej w podstawie programowej.

Kurs jest nastawiony na przekazanie wiedzy z konkretnej specjalizacji. Dzięki temu osoba kształcąca się otrzymuje umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcia określonego zawodu.

Co dają kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym można w krótkim czasie zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w danym zawodzie. Kursy ZDZ Płock prowadzone są w sposób dogodny dla osób posiadających stałe zatrudnienie..

Kursy zawodowe ZDZ Płock są świetnym rozwiązaniem dla osób podnoszących kwalifikacje w wykonywanym zawodzie.

Nietypowe kursy zawodowe

Dzięki popularności, jaką cieszy się rozwój osobisty i zawodowy, oferta kursów zawodowych dawno już wykroczyła poza standardowe kursy językowe czy komputerowe.

Coraz większym powodzeniem cieszą się nietypowe kursy zawodowe, takie jak:

  • kursy na autoklawy (sterylizacja)
  • kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • kurs bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kursy dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
  • kursy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Ich ukończenie umożliwia zajęcie niszy na rynku pracy. W mało popularnych specjalizacjach często jest niewielka konkurencja na dane stanowisko pracy.

Dlaczego warto korzystać z kursów zawodowych

Ukończenie kursu zawodowego umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie nowych umiejętności. Dzięki temu poza konkretną wiedzą absolwent może poszczycić się również dokumentem, który ją potwierdza.

Tym samym zyskuje nie tylko poszerzenie perspektyw zatrudnienia, ale i możliwość awansu. Na obleganych stanowiskach pracy podnoszenie kompetencji zawodowych jest jedynym pewnym sposobem na utrzymanie zatrudnienia.

Ponadto ukończenie kursu zawodowego pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz wiedzę z dziedzin będących w obszarze zainteresowania.