Ułatwienia dostępu

Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę”

Celem projektu było wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Programem „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” zostało objętych 26 osób. Mowa o uczniach z kierunków technik usług fryzjerskich (7 osób), technik informatyk (7 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (6 osób) oraz branżowej szkoły I stopnia na kierunku kierowca mechanik (6 osób) + 2 opiekunów dla 2 ww. grup (po 13 os)

Czytaj dalej