Ułatwienia dostępu

Branżowa szkoła II stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia umożliwiając tym samym kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci Szkoły Branżowej II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada niezwykle bogatą i różnorodną ofertę Szkół Branżowych II stopnia, która jest skierowana do absolwentów Szkół Branżowych I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Proponując naukę w następujących zawodach: 

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Niezbędne dokumenty: