Skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń z KFS

Skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Chcesz otrzymać dofinansowanie do szkoleń skontaktuj się z nami:

 • Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych
 • Pomagamy w doborze szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników Twojej firmy
 • Wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
 • Skontaktuj się z nami pod nr tel. 024 262 86 89 lub e-mail: szkolenia@zdz-plock.com.pl

Kto może starać się o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Dzięki uzyskanej dotacji, Twoi pracownicy podnoszą kwalifikacje, a Twoja Firma umacnia pozycję na rynku.

Bezpłatne kursy i wsparcie w ramach projektu „Szansa dla młodych z POWER-em”

Trwa nabór do projektu

 „Szansa dla Młodych w POWER-em”

 Celem głównym projektu jest  polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród młodych (w wieku do 29 lat) osób z grupy NEET oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Mazowsza (tj. z Miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego).

Osoby z grupy NEET otrzymają wsparcie w postaci:

 1. Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 2. Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu i/lub
 3. Staż trwające minimum 3 miesiące

Czytaj dalej