Ułatwienia dostępu

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od 01 września 2012r. zmieniła się organizacja kształcenia w szkolnictwie zawodowym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które dają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, które daje możliwość zdobycia zawodu co z kolei zwiększa szansę na rynku pracy.

W kursach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, które ukończyły 18 lat.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej; w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami
uczestników oraz jako kursy eksternistyczne.

Czas trwania kursu od 5 miesięcy do jednego roku.

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji  absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i ma prawo przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (OKE). Po wykazaniu wykształcenia średniego i zdania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent uzyska dyplom technika.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!