Akredytacja na szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Akredytacja nr OZE-A/18/00124/21 oraz OZE-A/18/00125/21 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie:

  • pomp ciepła
  • systemów fotowoltaicznych