Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę”

Celem projektu jest wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Programem “Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” zostanie objętych 26 osób. Mowa o uczniach z kierunków technik usług fryzjerskich (7 osób), technik informatyk (7 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (6 osób) oraz branżowej szkoły I stopnia na kierunku kierowca mechanik (6 osób) + 2 opiekunów dla 2 ww. grup (po 13 os)

W ramach projektu zaplanowano 14 – dniowy staż  Wyjazd poprzedzony będzie  przygotowaniem pedagogicznym, międzykulturowym, językowym, szkoleniem BHP z elementami pierwszej pomocy, lekcjami z policjantem oraz doradcą zawodowym.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu  brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Udział w projekcie był bezpłatny. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) Partner projektu – będzie zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

Projekt realizowany w okresie 03.10.2022 do 02.12.2023 r. „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Dofinansowanie projektu z UE: 53000 EUR

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/PN31/ABC.P./2022 z dnia 19.05.2022 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć w postaci „WARSZTATÓW ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla 164 uczniów Szkoły Podstawowej w Staroźrebach wyszczególnionych w wymiarze 105 godzin (21 grup  po 7-8 osób x 1 spotkanie na grupę x 5 godzin) dla 164 uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Gminie Staroźreby (województwo mazowieckie). Liczba uczniów ostatecznie może ulec zmianie w granicach do 5%.

Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe z dnia 13.05.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE NR ROZ/1/PN31/2022 z dnia 13.05.2022r.

KOSZTU USŁUGI OBEJMUJĄCEJ ZORGANIZOWANIE WYJAZDU EDUKACYJNEGO DLA
UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW

w ramach projektu

„Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla 164 uczniów i uczennic klas I-VIII oraz 12 nauczycieli/opiekunów ze Szkoły Podstawowej w
Staroźrebach.

Przewidywana – maksymalna ilość osób to 164 uczniów oraz 12 nauczycieli przy czym dopuszcza się, że ostatecznie będzie mniej uczestników wyjazdu ze względu na sytuacje życiowe.

Pełna treść rozeznania

Formularz ofert cenowej

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/PN34/2022 z dnia 4 maja 2022

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku kursu „Prawo jazdy kat. B” dla uczestników projektu  „Zawodowcy na 5.” (nr: RPMA.10.03.01-14-d979/20), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów2014-2020.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1a/PN29/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku 240 godzinnego kursu „Spawanie metodą TIG 141 dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” (nr: POWR.01.02.01-14-0052/19), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014-2020. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PN29/2022 z dnia 21.04.2022

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku 240 godzinnego kursu „Spawanie metodą TIG 141 dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” (nr: POWR.01.02.01-14-0052/19), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014-2020. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Certyfikat “Kuźnia Talentów Kulinarnych” dla szkół ZDZ w Płocku

Certyfikat “Kuźnia Talentów Kulinarnych” dla szkół ZDZ w Płocku

Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku jako pierwsza w województwie mazowieckim, otrzymała w dniu 8 kwietnia 2022 r. Certyfikat “Kuźnia Talentów Kulinarnych” nadany przez Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.