Obsługa stacji paliw – LPG

Tematyka: wyposażenie i urządzenia techniczne na stacji paliw, towaroznawstwo naftowe, ewidencja i rozliczenie sprzedaży towarów, p.poż. i bhp, organizacja i technika handlu na stacji paliw

Wymagania: wykształcenie podstawowe