Rozeznanie cenowe nr ROZ/1/PN31/2021 z dnia 15.09.2021r

ZAPYTANIE CENOWE nr ROZ/1/PN31/2021 z dnia 15.09.2021r. kosztu usługi obejmującej dostarczenia posiłku obiadowego podczas zajęć dodatkowych w ramach projektu  „Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Rodzaj i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie ciepłego poczęstunku w ramach projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” dla 164 uczniów i uczennic klas I-VIII oraz 10 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Staroźrebach.

Przewidywana – maksymalna ilość posiłków (szt.) liczona na każdego uczestnika to 840 sztuk.

Pełna treść zapytania

Formularz oferty cenowej