Ułatwienia dostępu

Certyfikat ECDL

Nasi uczniowie i uczennice mają możliwość uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”.

Certyfikat ten uznawany jest zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej.

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym podstawowe zadania: edytować teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych. Kontrola tych umiejętności przeprowadzana jest w 7 egzaminach –  obejmujących następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznych:

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • IT Security

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Zdanie wszystkich 7 egzaminów umożliwia uzyskanie certyfikatu ECDL Standard. Poprawne zaliczenie 4 wybranych egzaminów pozwala na uzyskanie certyfikatu ECDL Base.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:

 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:

 • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.