ROZEZNANIE RYNKU NR 02/PN36 z dnia 22.09.2021 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie społeczno-zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020

zapraszamy Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę obiadów

Pełna treść rozeznania wraz z formularzem ofertowym