Zawodowcy na start


  
Tytuł projektu: „Zawodowcy na start”

Poddziałanie: 10.3.1Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Cel główny projektu: dostosowanie kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności w zakresie zacieśniania współpracy z pracodawcami, przyczyniające się do nabycia przez 49 uczniów (24 dziewcząt i 25 chłopców, w tym z grup defaworyzowanych) z klas III wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego, opartego na wynikach Diagnozy potrzeb Szkoły, obejmującego cykl zajęć specjalistycznych (w tym szkoleń), staży zawodowych oraz działań sieciujących w okresie X.2016 –IX.2017.

Planowane efekty:
 • rozwój kompetencji  osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy   grupowej, kontakt z klientem itp.)
 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii  w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej,
 • podniesienie poziomu umiejętności uczniów/uczennic, nabycie kwalifikacji, zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki,
 • zaznajomienie z dominującą współcześnie e-learningową  formą kształcenia
 
Całkowita wartość projektu: 438 937,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 351 150,00 zł

Grupa docelowa: 49 uczniów klas III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i zamieszkujących województwo mazowieckie.

Zadania:
I.        Dodatkowe zajęcia specjalistyczno – doradcze:
1.       Specjalistyczne zajęcia doradcze
 • dyżur doradcy zawodowego
2.       Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich
 • zajęcia grupowe
 • spotkania indywidualne
 • 3.       Zajęcia specjalistyczne branżowe z pracodawcami
4.       Zajęcia specjalistyczne w postaci szkoleń
 • Graficzna stylizacja fryzur
 • Kelner
 • Barista – Barman
 • Grafika komputerowa
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + egzamin UDT i wymiana butli gazowych
 • opracowanie, wdrożenie platformy e – learningowej dla uczniów
II.      Współpraca z pracodawcami – staże i networking:
1.       Staże
2.       Samorządowa Rada Szkolnictwa Zawodowego

Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie:
 • bezpłatną naukę w ramach planowanych zajęć,
 • catering podczas zajęć,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka (podczas realizacji staży zawodowych),
 • materiały dydaktyczne.
Okres realizacji: 01.10.2016 – 20.09.2017 r.
 
Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl