Ułatwienia dostępu

Nowa jednostka organizacyjna przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Szanowni Państwo!

Nasza nowo powstała placówka kształcenia ustawicznego wpisana pod numerem 312 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Płock organizowała będzie m.in. turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowane są w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1. Kształcenie trwa 4 tygodnie i obejmuje 136 godzin zajęć. W grupach do 5 osób prowadzimy konsultacje obejmujące 55 godzin zajęć.

Zgłoszenia uczniów na nowy rok szkolny przyjmujemy z wyszczególnieniem zawodów i podaniem ilości uczniów do końca czerwca do klas drugich i trzecich, do końca sierpnia – wszystkie klasy.

Organizujemy turnusy kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w następujących zawodach:

  • Kucharz 512001
  • Fryzjer 514101
  • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
  • Elektromechanik 741201
  • Kelner 513101
  • Przetwórca mięsa 751108
  • Sprzedawca 522301

Naszą ofertę edukacyjną dostosowujemy do aktualnych potrzeb i zainteresowania szkół.