Ułatwienia dostępu

Kurs zawodowy: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Charakterystyka kursu

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji),

Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu.

Zakres szkolenia obejmuje zasady sprzedaży w handlu detalicznym i hurtowym. Absolwenci nabędą umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających proces sprzedaży w tym fakturowanie, obsługę kas fiskalnych i urządzeń współpracujących z kasami.

Wymagania

Ukończona szkoła zawodowa. Ukończone 18 lat, odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, dobra sprawność fizyczna, korzystny wygląd zewnętrzny, sumienność, uczciwość, dokładność, spostrzegawczość, życzliwość, uprzejmość, podzielność uwagi, szybkie myślenie. Dobra pamięć w szczególności  w odniesieniu do nazw i cyfr. Poczucie własnej godności i odpowiedzialności za powierzony majątek.