Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Charakterystyka kursu:

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji),

Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu.
Zakres szkolenia obejmuje zasady sprzedaży w handlu detalicznym i hurtowym. Absolwenci nabędą umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających proces sprzedaży w tym fakturowanie, obsługę kas fiskalnych i urządzeń współpracujących z kasami.

Wymagania:

Ukończona szkoła zawodowa. Ukończone 18 lat, odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, dobra sprawność fizyczna, korzystny wygląd zewnętrzny, sumienność, uczciwość, dokładność, spostrzegawczość, życzliwość, uprzejmość, podzielność uwagi, szybkie myślenie. Dobra pamięć w szczególności  w odniesieniu do nazw i cyfr. Poczucie własnej godności i odpowiedzialności za powierzony majątek.