Magazynier z obsługą komputera

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku magazyniera wykonującego zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu.

Do głównych zadań wykonywanych przez magazyniera należy:

Przechowywaniem składowanego towaru, z zachowaniem przyjętego systemu identyfikacji oraz kompletowaniem i wydawaniem towaru z magazynu. Podczas przyjmowania towaru dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego. Następnie zapewnia odpowiednie dla danego rodzaju towaru warunki przechowywania oraz decyduje o rozmieszczeniu towaru w pomieszczeniach magazynowych.
Składowany towar zabezpiecza przed uszkodzeniem, zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą. Wykonując wymienione zadania, posługuje się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania i transportu oraz obowiązującymi normami. Podczas czynności związanych z realizacją zadań magazynier obsługuje przyjęty w magazynie system informacyjny. Swoje zadania realizuje zgodnie z przekazywanymi przez przełożonego poleceniami, które mają na celu właściwe planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi.