Ułatwienia dostępu

Magazynier z obsługą komputera

Kurs w płocku

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku magazyniera wykonującego zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu.

Do głównych zadań wykonywanych przez magazyniera należy:

Przechowywaniem składowanego towaru, z zachowaniem przyjętego systemu identyfikacji oraz kompletowaniem i wydawaniem towaru z magazynu. Podczas przyjmowania towaru dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego.

Następnie zapewnia odpowiednie dla danego rodzaju towaru warunki przechowywania oraz decyduje o rozmieszczeniu towaru w pomieszczeniach magazynowych.

Składowany towar zabezpiecza przed uszkodzeniem, zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą. Wykonując wymienione zadania, posługuje się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania i transportu oraz obowiązującymi normami. Podczas czynności związanych z realizacją zadań magazynier obsługuje przyjęty w magazynie system informacyjny. Swoje zadania realizuje zgodnie z przekazywanymi przez przełożonego poleceniami, które mają na celu właściwe planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi.


Prace magazynowe to nieodłączny element funkcjonowania firm zajmujących się dystrybucją, transportem czy produkcją dóbr. Coraz powszechniejsza cyfryzacja sprawia, że niezwykle cenieni są pracownicy potrafiący biegle posługiwać się komputerem oraz aplikacjami magazynowymi.

Aby podnieść kompetencje związane z pracami magazynowymi, warto skorzystać z naszego kursu – magazynier z obsługą komputera.

Wszechstronność kursu

Wiedza zawarta w kursie jest uniwersalna niezależnie od rodzaju powierzchni magazynowej w jakiej na co dzień pracuje uczestnik. Automatyzacja i cyfryzacja pojawiają się w magazynach półotwartych, zamkniętych, wielokondygnacyjnych, niskiego i wysokiego składowania czy nawet magazynów pełniących rolę przechowalni.

Niezależnie od przeznaczenia, każdy dobrze prosperujący magazyn prowadzi dziennik zawierający informacje o składowanych produktach, ich dystrybucji oraz przeznaczeniu. Obecnie takie dzienniki przybierają formę cyfrową w postaci obszernych baz danych, dlatego cenieni są pracownicy potrafiący biegle obsługiwać duże ilości danych, które trafiają do systemu.

Znajomość aplikacji i programów magazynowych

Obsługa komputerowych baz danych to niejedyny atut związany z uczestnictwem w kursie. Nowoczesne magazyny korzystają również z aplikacji, które można obsługiwać z poziomu telefonu komórkowego. Niemal każdy pracownik ma dostęp do smartfonu, dlatego wprowadzenie do pracy tego typu programów umożliwia łatwiejszą organizację kadry pracowniczej, co przekłada się na większą wydajność magazynu.

Biorąc to pod uwagę, nie dziwi fakt, że pracownicy zdolni koordynować działania magazynu z poziomu aplikacji są wartością dodatnią takiego miejsca pracy. Kurs magazyniera z obsługą komputera umożliwia zdobycie takich kompetencji.

Przyszłościowy kurs

Powierzchnie magazynowe są niezbędne i prawdopodobnie przez długi czas będą potrzebne firmom transportowym czy przedsiębiorstwom produkującym przeróżne dobra. Jednocześnie zapotrzebowanie na zwiększanie wydajności magazynów skłania firmy do wprowadzania w życie aplikacji ułatwiających zarządzanie obszernymi bazami danych.

Kurs magazyniera z obsługą komputera wychodzi na przeciw oczekiwaniom firm, umożliwiając zdobycie kwalifikacji atrakcyjnych dla potencjalnego pracodawcy. Co więcej, zdobycie wiedzy z zakresu obsługi aplikacji i programów magazynowych może bezpośrednio wpłynąć na wartość wynagrodzenia. Większe kompetencje wiążą się z większą pensją tym bardziej, jeżeli wpływają one znaczącą na wydajność całej powierzchni magazynowej.