Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości


Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”

Celem głównym projektu było: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 60 osób dorosłych w wieku od 18 r.ż (w tym 70% kobiet), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie studiów podyplomowych na kierunku: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, Terapia i edukacja osób z autyzmem, Wczesne nauczanie j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie , w okresie VII.2016 – III.2018.


Planowane efekty:
Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych

Całkowita wartość projektu:  285 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 228 400,00 zł

Grupa docelowa: 60 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji i ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock). Grupę stanowią zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.

Kierunki wsparciabezpłatne studia podyplomowe w zakresie:
- „Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej” – 2 semestry – 450 godzin (330 godz. teorii, 120 godz. praktyki) – 1 grupa 20 osobowa;
- „Terapia i edukacja osób z autyzmem” – 2 semestry – 350 godzin (230 godz. teorii, 120 godz. praktyki) – 1 grupa 20 osobowa;

- „Wczesne nauczanie jęz. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – 3 semestry – 360 godzin (300 godz. teorii, 60 godz. praktyki) – 1 grupa 20 osobowa


dodatkowo uczestnicy/uczestniczki studiów podyplomowych otrzymali:
- bezpłatny catering podczas zajęć,
- zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,
- bezpłatne materiały dydaktyczne.

Okres realizacji: 01.07.2016 – 20.03.2018 r.


Dane kontaktowe:
Realizator projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1
Tel. 24 264 22 77  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl