Akademia Rozwoju Kadr

Studia Podyplomowe wspófinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego ramach Poddziaania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt Akademia Rozwoju Kadr stanowi ofert studiów podyplomowych dla przedsibiorców oraz pracowników przedsibiorstw przygotowan i realizowan wspólnie przez Zakad Doskonalenia Zawodowego, Wysz Szko Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego w Warszawie oraz Polsko – Japosk Wysz Szko Technik Komputerowych.

80% kosztów studiów finansowane byo ze rodków Unii Europejskiej, 20% kosztów stanowio wkad wasny Uczestnika. W ramach projektu zapewniono bezpatne materiay szkoleniowe, wyywienie i zakwaterowanie.

 Okres realizacji projektu: 01.01.2009 – 31.08.2010

Wysza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego w Warszawie

- Master of Business Administration HR (Zarzdzania Zasobami Ludzkimi)

Ilo miejsc: 24
Termin realizacji: marzec 2009 – czerwiec 2010
Ilo godzin: 400
Miejsce realizacji zaj: Wysza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego, 02-662 Warszawa, ul. wieradowska 43

- Zarzdzanie Projektami Eventowymi

Ilo miejsc: 22
Termin realizacji: padziernik 2009 – czerwiec 2010
Ilo godzin: 192
Miejsce realizacji zaj: Wysza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego, 02-662 Warszawa, ul. wieradowska 43

- Rachunkowo Zarzdcza i Controlling

Ilo miejsc: 20
Termin realizacji: padziernik 2009 – czerwiec 2010
Ilo godzin: 192
Miejsce realizacji zaj: Wysza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego, 02-662 Warszawa, ul. wieradowska 43

- Szkolenia i Coaching

Ilo miejsc: 22
Termin realizacji: padziernik 2009 – czerwiec 2010
Ilo godzin: 208
Miejsce realizacji zaj: Wysza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego, 02-662 Warszawa, ul. wieradowska 43

Kierunki studiów realizowane przez Polsko-Japosk Wysz Szko Technik Komputerowych.

- Bankowo Elektroniczna

Ilo miejsc: 30
Termin realizacji: marzec 2009 – grudzie 2009
Ilo godzin: 224
Miejsce realizacji zaj: Polsko–Japoska Wysza Szkoa Technik Komputerowych, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86

- Sieci Komunikacji Mobilnej

Ilo miejsc: 30
Termin realizacji: padziernik 2009 – maj 2010
Ilo godzin: 208
Miejsce realizacji zaj: Polsko – Japoska Wysza Szkoa Technik Komputerowych, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86

- Zaawansowane Multimedia

Ilo miejsc: 30
Termin realizacji: padziernik 2009 – maj 2010
Ilo godzin: 208
Miejsce realizacji zaj: Polsko – Japoska Wysza Szkoa Technik Komputerowych, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86

- Grafika Komputerowa

Ilo miejsc: 26
Termin realizacji: marzec 2009 – grudzie 2009
Ilo godzin: 240
Miejsce realizacji zaj: Wydzia Zamiejscowy Informatyki Polsko – Japoskiej Wyszej Szkoy Technik Komputerowych,  41-902 Bytom, ul. Aleja Legionów 2

- Animacja Komputerowa

Ilo miejsc: 26
Termin realizacji: padziernik 2009 – maj 2010
Ilo godzin: 240
Miejsce realizacji zaj: Wydzia Zamiejscowy Informatyki Polsko – Japoskiej Wyszej Szkoy Technik Komputerowych,  41-902 Bytom, ul. Aleja Legionów 2

- Radiofonia i Telewizja Internetowa

Ilo miejsc: 26
Termin realizacji: padziernik 2009 – maj 2010
Ilo godzin: 240
Miejsce realizacji zaj: Wydzia Zamiejscowy Informatyki Polsko – Japoskiej Wyszej Szkoy Technik Komputerowych,  41-902 Bytom, ul. Aleja Legionów 2

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl