Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku, ul. Uaska 1 zrealizowa Projekt pn. ”Poznaj swoje moliwoci – uaktywnij si zawodowo” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego, zawartej z  Samorzdem Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu 100 osobowa grupa rolników i domowników  chcca podj zatrudnienie w sferze pozarolniczej z województwa mazowieckiego uczestniczya w bezpatnych szkoleniach:

  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR),
  • spawanie metod 135, 311,
  • kierowca wózków jezdniowych z napdem silnikowym,
  • fryzjer,
  • kosmetyczka,
  • opiekun osób starszych i dzieci,
  • nowoczesne metody wykoczeniowe w budownictwie,
  • sprzedawca – fakturzysta z obsug komputera.

Szkolenia zawodowe wzbogacone byy o zajcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia Indywidualnych Planów Kariery Zawodowej, podstaw obsugi komputera oraz jzyka angielskiego w stopniu podstawowym.
Uczestnicy Projektu mieli zapewniony  zwrot kosztów przejazdu, poczstunek , dodatek szkoleniowy  oraz  materiay  szkoleniowe do zaj teoretycznych i praktycznych.

Czas realizacji projektu od  01.08.2008 r. do 30.10.2008 r.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl