Rozeznanie cenowe z dnia 13.05.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE NR ROZ/1/PN31/2022 z dnia 13.05.2022r.

KOSZTU USŁUGI OBEJMUJĄCEJ ZORGANIZOWANIE WYJAZDU EDUKACYJNEGO DLA
UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW

w ramach projektu

„Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla 164 uczniów i uczennic klas I-VIII oraz 12 nauczycieli/opiekunów ze Szkoły Podstawowej w
Staroźrebach.

Przewidywana – maksymalna ilość osób to 164 uczniów oraz 12 nauczycieli przy czym dopuszcza się, że ostatecznie będzie mniej uczestników wyjazdu ze względu na sytuacje życiowe.

Pełna treść rozeznania

Formularz ofert cenowej