Rekrutacja do szkół ZDZ w Płocku – 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku będzie wspierana przez system elektroniczny i rozpocznie się  17 maja 2021 r. o godz. 9.00

Kandydaci – uczniowie klas VIII szkół podstawowych –  będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi dostępnymi poprzez:

http://ppo.zjoplock.pl lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

Od godz. 9:00 17 maja 2021 r., niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają,  samodzielnie rejestrują się  przez wybór opcji “Wypełnij nowy wniosek”. Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

W związku istniejącą sytuacją epidemiczną możliwe jest dostarczanie, do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wypełnionych, wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie, za pomocą:

  • poczty elektronicznej jako skan na skrzynkę e-mail szkoły: szkola@zdz-plock.com.pl
  • faksu – 24 264 22 77

Harmonogram rekrutacji