Projekt wspófinansowany  ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Poddziaanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Czowiek – najlepsza inwestycja.

Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku

zaprosi do udziau w projekcie rolników i domowników – mieszkaców powiatu pockiego i gostyniskiego, kobiety i mczyzn,  zamierzajcych podj zatrudnienie w zawodach pozarolniczych lub podj pozarolnicz dziaalno gospodarcz do udziau.

W ramach projektu oferowano wsparcie w postacji cyklu bezpatnych szkole

  • obsuga komputera
  • obsuga przyj okolicznociowych oraz catering
  • aspekty prawne zwizane z otwarciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
  • turystyka wiejska

Dziaania doradczo-szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek zamieszkujcych na terenie:
- Lokalnej Grupy Dziaania w Bielsku (gminy: Bielsk, Brudze Duy, Drobin, Supno, Stara Biaa, Staroreby) realizowane byy w okresie:
padziernik 2011r. – stycze 2012r.

- Lokalnej Grupy Dziaania w Bodzanowie (gminy: Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo, Maa Wie, Wyszogród) realizowane byy w okresie:
listopad 2011r. – luty 2012r.

- Lokalnej Grupy Dziaania w cku (gminy: Gbin, Gostynin, ck, Nowy Duninów, Sanniki, Subice, Szczawin Kocielny) realizowane byy w okresie: grudzie 2011r.- marzec 2012r.

Uczestnikom/uczestniczkom zapewniono: materiay szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu i poczstunek.
Dodatkowo zapewniono wsparcie w postaci spotka z doradc zawodowym oraz wyjazdu studyjnego do gospodarstwa agroturystycznego.

Okres realizacji  projektu: 01.06.2011r. – 22.05.2012r.

Informacje:
Realizator projektu Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku, ul. Uaska 1   tel. 24 268 94 40,  24 264 22 77, www.zdz-plock.com.pl

oraz

  • Lokalna Grupa Dziaania "Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pockiej" w Bielsku, Plac Wolnoci 12 , tel. 24 261 54 38
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla rozwoju" w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, tel. 24 260 79 08
  • Fundacja AKTYWNI RAZEM w cku, ul. Lipowa 6,  tel. 24 261 40 54

ZAKOCZONO REALIZACJ PROJEKTU

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl