technik masażysta

cykl kształcenia 4 semestry (szkoła policealna)

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym
 • stacjonarnym

Czas trwania nauki:

 • 2 lata

Opis zawodu:

 • Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania masażu medycznego;
 2. wykonywania masażu sportowego;
 3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Podstawy fizjoterapii
 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kwalifikacje zawodowe:

 • Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej