Technikum programistyczne: Technik programista

Cykl kształcenia

 • w trybie dziennym

Czas trwania nauki

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska

Technik programista posiada umiejętność: w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; tworzenia i administracji stronami WWW; tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; programowania aplikacji internetowych; tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. tworzenia i administrowania stronami internetowymi.

2. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych.

3. programowania aplikacji internetowych.

4. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych.

6. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych.

7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Przedmioty realizowane w szkole

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatyczne

Kwalifikacje zawodowe

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technikum programistyczne — dlaczego warto je wybrać?

Branża IT to najprężniej rozwijająca się branża na świecie. Zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie nowych technologii jest bardzo duże i tendencja ta stale rośnie. Zawód programisty to jeden z najlepiej opłacanych i przyszłościowych zawodów, dlatego warto uczyć się go już po ukończeniu szkoły podstawowej.

Dlatego też technikum programistyczne w Płocku cieszy się rosnącą popularnością.

Korzyści jakie daje technikum programistyczne

Praca w branży IT jest na tyle atrakcyjna, że coraz więcej osób postanawia się przebranżowić i zostać programistą.

Wybierając technikum programistyczne, młodzi ludzie zdobywają przewagę na rynku pracy, uzyskując wyuczony zawód bez konieczności kontynuacji nauki na studiach. Program technikum programistycznego zakłada systematyczne przyswajanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu budowy, projektowanie i testowanie aplikacji desktopowych i webowych, dzięki czemu młodzi technicy mogą szybko podjąć stałą lub dorywczą pracę, odciążając domowy budżet oraz wejść na rynek pracy już po kończeniu szkoły.

Warto także zauważyć, że technikum programistyczne cechuje wysoki poziom nauczania, dodatkowo gwarantuje zdobycie dobrej pracy po jego zakończeniu, czego nie można powiedzieć o liceach.

Technikum programistyczne — czego uczy?

Technik programista w odróżnieniu od technika informatyki, który zajmuje się budowaniem sieci oraz szeroko pojętym dbaniem o sprzęt komputerowy, zajmuje się przede wszystkim budową i testowaniem stron www oraz aplikacji webowych i desktopowych.

Dlatego też jest doskonałym wyborem dla tych, którzy interesują się świtem nowych technologii, są ambitni, lubią stawić sobie coraz to nowe wyzwania i rozwijać się.

Technikum programistyczne pozwala zdobyć takie umiejętności jak:

 • kodowanie w językach HTML i CSS
 • programowanie w najpopularniejszych językach takich jak: Java Script, Java, Python, Php, C++ oraz obsługa frameworków tych języków
 • projektowanie, budowa i testowanie stron www oraz aplikacji webowych desktopowych
 • budowa i administrowanie bazami danych
 • administrowanie witrynami internetowymi
 • budowa i zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS

Technikum programistyczne jest idealne dla osób, które marzą o karierze programisty, możliwościach ciągłego rozwoju i które jak najszybciej chciałyby podjąć pracę.

Choć nauka w nim trwa pięć lat, czyli o rok dłużej niż w liceum, ukończenie technikum programistycznego daje realne szanse na szybkie znalezienie dobrej pracy oraz na szybsze rozpoczęcie ścieżki kariery w najprężniej rozwijającej się branży IT.