technik programista

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik programista posiada umiejętność: w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; tworzenia i administracji stronami WWW; tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; programowania aplikacji internetowych; tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

2. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

3. programowania aplikacji internetowych,

4. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

6. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatyczne

Kwalifikacje zawodowe:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami