technik logistyk

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym

Czas trwania nauki:

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska:

 • Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych. Zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

2. monitorowania poziomu i stanu zapasów,

3. obsługiwania programów magazynowych,

4. prowadzenia dokumentacji magazynowej,

5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

6. planowania procesów transportowych,

7. organizowania procesów transportowych,

8. dokumentowania procesów transportowych.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Gospodarka magazynowa
 • Magazyny przyprodukcyjne
 • Magazyny dystrybucyjne
 • Logistyka transportu
 • Usługi logistyczno-transportowe

Kwalifikacje zawodowe:

 • Organizacja i monitorowanie zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych