Technikum logistyczne: Technik logistyk

Cykl kształcenia technikum logistycznym

 • w trybie dziennym

Czas trwania nauki

 • 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych
 • 4 lata dla absolwentów gimnazjum

Opis stanowiska

Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych. Zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.

Logistyk – zadania zawodowe

1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu.

2. monitorowania poziomu i stanu zapasów.

3. obsługiwania programów magazynowych.

4. prowadzenia dokumentacji magazynowej,

5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

6. planowania procesów transportowych.

7. organizowania procesów transportowych.

8. dokumentowania procesów transportowych.

Logistyka – Przedmioty realizowane w szkole

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Gospodarka magazynowa
 • Magazyny przyprodukcyjne
 • Magazyny dystrybucyjne
 • Logistyka transportu
 • Usługi logistyczno-transportowe

Kwalifikacje zawodowe

 • Organizacja i monitorowanie zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Logistyka w szkole średniej

Wybór szkoły średniej to bardzo ważna decyzja w życiu młodego człowieka. Szkoła uczy konkretnych umiejętności. Dobrze jest gdy absolwenci miło wspominają swoją edukację, mają poczucie, że tego czego się nauczyli w szkole przydaje im się w pracy i życiu.

Logistyk – najważniejsze umiejętności

Logistyka to obszar wymagający wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Trzeba dobrze poruszać się w prawie międzynarodowym i krajowym, mieć wiedzę z ekonomii, marketingu i zarządzania, znać biegle przynajmniej jeden język obcy w mowie i piśmie.

Dodatkowo potrzebne są umiejętności menadżerskie, łatwość kontaktów interpersonalnych, ponieważ logistyk współpracuje z ludźmi. Jak widać, jest to zadanie dla osób ambitnych, lubiących wyzwania i aktywność.

Technik logistyk, dlaczego warto?

To wszystko oferuje nasza szkoła. Edukacja na kierunku logistyka to dobry wstęp na uczelnie wyższą o tym samym kierunku.

Zdobyte umiejętności z pewnością będą procentować w późniejszej pracy, zarówno w firmach Polskich jak i zagranicznych. Technikum logistyczne to również dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ofert dobrze płatnej pracy dla absolwentów, którzy podjęli decyzję rozpoczęcia edukacji kierowanej na logistykę przybywa z każdym rokiem.

Interdyscyplinarna edukacja przyczynia się do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Logistyka – zatrudnienie

Logistycy zatrudniani są w firmach działających w różnych branżach, gdzie występuje potrzeba organizacji transportu, magazynowania oraz obsługi zamówień. Ukończenie technikum logistycznego to dobra inwestycja w przyszłość.