technik handlowiec

Cykl kształcenia w trybie:

 • dziennym
 • stacjonarnym
 • zaocznym

Czas trwania nauki:

 • 2 lata

Opis stanowiska:

 • Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3.  prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4.  organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu
 • podstawy towaroznawstwa
 • organizacja sprzedaży towarów
 • sprzedaż towarów
 • język obcy zawodowy w handlu
 • marketing w handlu

Zdobyte kwalifikacje:

 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie na stanowiskach: Merchandiser; referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta; kupiec; akwizytor; specjalista ds. zaopatrzenia; specjalista ds. sprzedaży; Specjalista ds. obsługi klienta; zastępca kierownika działu handlowego; kierownik działu handlowego.