Nowy start

Tytuł projektu: NOWY START

Cel projektu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla kogo jest projekt?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego (powiat kutnowski).

Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne

  • poradnictwo psychologiczne- 2 godz./osoba,
  • trening kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności
    uczenia się -10 godz.
  • poradnictwo zawodowe w tym Indywidualna Ścieżka Reintegracji – 2 godz./osoba
  • pośrednictwo pracy – 3 godz./osoba,
  • staż trwający 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne

Szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe – 152 godz.

Dokumenty projektowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie  ,,Nowy start”

Klauzula Informacyjna w projekcie  ,,Nowy start”

Formularz rekrutacyjny do projektu ,,Nowy start”

Wzór druku US-7

Jeśli znasz osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  powiedz jej
o projekcie

Wartość projektu: 452 930,50zł

Wkład Funduszy Europejskich: 430 283,95 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 rok- 30.11.2022 rok

Dane kontaktowe

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11 POK.103,
tel. 24 254-49-59  kom.728437640 kutno@zdz-plock.com.pl | www.zdzkutno.pl