Ułatwienia dostępu

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych

Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku magazyniera wykonującego zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu oraz do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (np. typu Manitou), kończy się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.