Ułatwienia dostępu

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Adresatem są wszystkie podmioty wytwarzające jawną i zastrzeżoną dokumentację aktową w wersji papierowej i elektronicznej.

Program szkolenia ma na celu objęcie pracowników administracyjnych w zakresie prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych /biurowości / i archiwizacji dokumentacji w systemie tradycyjnym jak również w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją zapewniając jednolity sposób – tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu kancelaryjno- archiwalnego I stopnia respektowanego przez archiwa państwowe.