Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs podstawowy zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Czas trwania kursu: 280 godz.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).

Zakres szkolenia:

  1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Kompetencje opiekuna
  5. Praktyka zawodowa

Szczegóły i zapisy na kurs pod nr. tel. 024 2642 86 89 wew. 15 lub e-mail:  szkolenia@zdz-plock.com.pl