Ułatwienia dostępu

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs podstawowy zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Czas trwania kursu: 280 godz.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).

Zakres szkolenia:

  1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Kompetencje opiekuna
  5. Praktyka zawodowa

Szczegóły i zapisy na kurs pod nr. tel. 024 2642 86 89 wew. 15 lub e-mail:  szkolenia@zdz-plock.com.pl


Praca w charakterze opiekuna małych dzieci wymaga nie tylko odpowiedniego podejścia, ale przede wszystkim właściwych kwalifikacji. Kurs zawodowy na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym umożliwia zdobycie wiedzy oraz uprawnień potrzebnych do podjęcia pracy związanej z opieką nad najmłodszymi.

Kurs na opiekuna w żłobku: dla kogo?

Kurs zawodowy na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest to kurs potrzebny do rozpoczęcia pracy w placówce opiekuńczej. Jest to szkolenie niezbędne dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z małymi dziećmi.

Oferta skierowana jest również do osób już zatrudnionych, które zgodnie z ustawą, uwzględniając panujące przepisy, muszą uzupełnić swoje kompetencje opiekuna dziecka. Kurs może rozpocząć każda osoba, która skończyła 18 lat i posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Co daje kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Uczestnik kursu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym zostanie kompleksowo przygotowany do wypełniania funkcji wychowawczych oraz opiekuńczych wobec dzieci do 3 lat.

Dowie się, w jaki sposób organizować wartościowe zabawy i zajęcia dla dzieci w żłobku. Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających zapewnienie podopiecznym właściwej opieki oraz bezpieczeństwa, przy jednoczesnym nastawieniu na stymulowanie rozwoju dziecka.

Absolwenci kursu wejdą zatem w posiadanie wiedzy o tym, jak przebiega oraz jak wspierać rozwój jednostki we wczesnym dzieciństwie. Kurs przygotowuje przyszłych opiekunów także do wykonywania zabiegów związanych z higieną oraz pielęgnacją.