Opiekun osób starszych i dzieci

Tematyka: współpraca ze środowiskiem podopiecznego; postępowanie z chorym i rekonwalescentem; zabiegi pielęgnacyjne; pierwsza pomoc; wiadomości o lekach i dietach; praktyka w domach pomocy społecznej

Opis: Przygotowanie do pełnienia funkcji opiekunki społecznej

Wymagania: wykształcenie średnie