Ułatwienia dostępu

Opiekun osób starszych i dzieci

Tematyka: współpraca ze środowiskiem podopiecznego; postępowanie z chorym i rekonwalescentem; zabiegi pielęgnacyjne; pierwsza pomoc; wiadomości o lekach i dietach; praktyka w domach pomocy społecznej

Opis: Przygotowanie do pełnienia funkcji opiekunki społecznej

Wymagania: wykształcenie średnie


Praca opiekuna społecznego nie dotyczy tylko rodzin, ale również miejsc, w których trzeba przebywać z osobami starszymi, często zmagającymi się z różnego rodzaju chorobami.

Kim jest opiekun społeczny?

Dla większości osób opiekun społeczny kojarzony jest z osobą odwiedzającą rodziny, która stara się zaoferować pomoc. Jest to w pewnym sensie prawda. Jednak odwołując się do definicji, opiekun społeczny to „osoba zajmująca się rozpoznaniem i zaspokajaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, powołuje go terenowy organ administracji państwowej”.

Opiekunowie społeczni dzielą się na dzielnicowych oraz miejskich. Opiekunem może zostać osoba, która ukończyła odpowiednią szkołę lub kurs. Oferowane szkolenia uprawniają do wykonywania pracy w domu pomocy społecznej.

Główne zadania opiekuna społecznego

Mówiąc o zadaniach opiekuna społecznego w domu pomocy społecznej, mamy na myśli zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych z ich egzystencją – pomoc w myciu, jedzeniu, przebieraniu oraz spędzaniu z nimi czasu. Oczywiście do zadań opiekuna społecznego należy pomoc we wszelkich kwestiach związanych z rehabilitacją osób starszych.

Jest to funkcja, która daje szerokie możliwości zatrudnienia, bo nie tylko praca w domach pomocy społecznej jest jak najbardziej realna, ale również w hospicjach czy też domach dziecka. Nie ma co ukrywać, że jest to praca niełatwa, ale za to dająca mnóstwo satysfakcji.

Jakie cechy powinien posiadać opiekun społeczny?

Opiekun społeczny to przede wszystkim praca z drugim człowiekiem, który często ma za sobą niełatwą przeszłość. Idealny opiekun społeczny powinien mieć wysoko rozwiniętą empatię, otwartość na drugiego człowieka i przede wszystkim realną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Taka praca może być spełnieniem marzeń dla osób, które od zawsze chciały dbać o starszych i słabszych, ale też może być przyczynkiem do nawiązania bliskich relacji z drugą osobą. Praca realizowana jest najczęściej w hospicjach, domach dziecka oraz opieki społecznej. Umiejętność wysłuchania i doradzenia drugiej osobie stanowi niezwykle cenny atut.

Realizacja własnego programu i realne efekty będące dziełem podopiecznych są czymś, co może napędzać do dalszej i bardziej wytężonej pracy. To idealne stanowisko pracy dla ludzi kochających pomagać innym.