Dźwigi towarowo – osobowe obsługa

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa dźwigów części elektrycznej i mechanicznej, obowiązki i zadania dźwigowego, awarie i wypadki, bhp i pierwsza pomoc

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie