Ułatwienia dostępu

Dźwigi towarowo – osobowe obsługa

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa dźwigów części elektrycznej i mechanicznej, obowiązki i zadania dźwigowego, awarie i wypadki, bhp i pierwsza pomoc.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie.


Kurs Obsługa Dźwigów Towarowo – Osobowych

Oferujemy profesjonalne kursy na dźwigi towarowo – osobowe. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zdobycie uprawnień i umiejętności obsługi dźwigów daje ogromne możliwości podjęcia pracy.

Kursy realizowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym.

Czym są dźwigi towarowo – osobowe?

Dźwigi towarowo – osobowe to techniczne określenie wind, które umożliwiają przemieszczanie się w pionie. Windy składają się z kabin, w których znajdują się ludzie lub towary. Dźwig zatrzymuje się na kolejnych przystankach, czyli piętrach.

Windy posiadają szerokie zastosowanie i dlatego wyróżnia się kilka ich rodzajów biorąc pod uwagę ich przeznaczenie:

  • dźwigi osobowe – służące do transportu ludzi w pionie. Są one napędzane hydraulicznie bądź eklektycznie
  • dźwigi szpitalne – wykorzystywane do transportu pacjentów, szpitalnych łóżek oraz sprzętu medycznego
  • dźwigi budowlane – przeznaczone do transportu ludzi oraz towarów na placach budowy za pomocą platformy lub kabiny
  • dźwigi towarowe – mogą w nich być transportowane tylko towary. Nie posiadają one sterowania wewnętrznego
  • dźwigi towarowo – osobowe- konstruowane tak, aby wraz z towarem wewnątrz kabiny mógł przebywać też pracownik odpowiedzialny za rozładunek

Jak przebiega kurs?

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Podczas niego kursanci zapoznają się z budową i podziałem dźwigów, dowiadują się w jaki sposób należy je eksploatować, aby było to zgodne z przepisami, uczestniczą w kursie z zakresu BHP oraz poznają obowiązki operatorów.

Po zakończeniu szkolenia kursanci, który zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

Uprawnienia mogą być wydane na dźwigi budowlane dające prawo do obsługi wind budowlanych towarowych i towarowo-osobowych lub na dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz szpitalne.

Czy egzamin jest obowiązkowy?

Zdanie egzaminu państwowego jest niezbędne do tego, aby otrzymać stosowne uprawnienia. Potwierdzeniem ukończenia kursu i zdania egzaminu, co jest równoznaczne ze zdobyciem niezbędnych umiejętności są nadawane uprawnienia UDT umożliwiające podjęcie pracy jako operator dźwigów.

Na jak długo wydawane są uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo – osobowych?

Uprawnienia są nadawane na okres 10 lat od chwili zdania egzaminu. Do tego, aby zostały one przedłużone konieczne jest złożenie wniosku w UDT nie później niż 3 miesiące przed ich wygaśnięciem.

Konieczne jest także złożenie oświadczenia dotyczące tego, że w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 3 lata wykonywane były obowiązki operatora.