Ułatwienia dostępu

Kurs: Obsługa Sprężarki

Tematyka kursu

 1. Budowa sprężarki
 2. Eksploatacja
 3. Wiadomości z fizyki
 4. Materiałoznawstwo
 5. Maszynoznawstwo

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka


Kurs obsługi sprężarki otwiera przed jego uczestnikami, wiele nowych możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to dla wielu osób ogromna szansa na zbudowanie kariery. To również sposób na podniesienie kwalifikacji celem uzyskania awansu.

Kurs Obsługa Sprężarki – co obejmuje szkolenie?

Szkolenie Obsługa Sprężarki odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry oraz obejmuje zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne – na profesjonalnym sprzęcie.

Zajęcia prowadzone przez najlepszych szkoleniowców mają atrakcyjną formę, a w ich trakcie uczestnicy kursu nabywają umiejętności związane z:

 • Obsługą oraz typologią sprężarek i innych urządzeń (kompresorów, ssaw, dmuchaw itp.);
 • Instalacją sprężonego powietrza;
 • Zasadami eksploatacji sprężarek;
 • Budową sprężarek oraz zasadami ich uruchamiania – w zależności od rodzaju napędu, konstrukcji, czy przeznaczenia urządzenia;
 • Metodami regulacji wydajności sprężarek;
 • Wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych – jakie wynikają z przepisów UDT;
 • Przepisami BHP;
 • Przepisami P.POŻ.

Szkolenie na sprężarki zakończy się egzaminem przed komisją UDT, którego zdanie jest podstawą otrzymania uprawnień do wykonywania zawodu.

Czego można się nauczyć na szkoleniu z obsługi sprężarki?

Kurs Obsługa Sprężarek składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, w trakcie której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z urządzeniami i ich obsługą. Ponadto uczestnicy kursu zapoznają się także z obowiązującymi aktami prawnymi, jakie dotyczą eksploatacji urządzeń oraz instalacji sprężonego powietrza.

Zdobędą oni również praktyczną wiedzę na temat tego, jak obliczyć wydajność sprężarki oraz jakie są wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych. Podczas szkolenia zostaną im również przedstawione przepisy UDT, które odnoszą się do wymogów zbiorników ciśnieniowych.

W trakcie kursu zostaną więc poruszone wszystkie zagadnienia, których znajomość jest podstawą do zdania egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Egzamin na uprawnienia na sprężarki

Szkolenie z zakresu obsługi sprężarki kończy się przystąpieniem do państwowego egzaminu przed komisją UDT. Uzyskanie wyniku pozytywnego jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień, które są ważne przez okres 5 lat.

Przedłużenie uprawnień do obsługi sprężarki nie wymaga ponownego przystąpienia do kursu. Uprawnienia te są odnawiane na podstawie wniosku, który należy złożyć do UDT najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanych uprawnień.

Wniosek ten należy dostarczyć do siedziby UDT, w której wydano uprawnienia wraz z oświadczeniem, że w ciągu ostatnich 5 lat, przez min. 3 lata wykonywano zawód związany z obsługą sprężarek.

Dokumenty te można dostarczyć zarówno osobiście, pocztą, jak i drogą elektroniczną.

Czym jest sprężarka?

Niniejsze szkolenie dotyczy obsługi sprężarek, czyli urządzeń, które zwiększa ciśnienia powietrza. Praca tego urządzenia opiera się na konwersji energii, która po dostarczeniu do silnika elektrycznego w trakcie przemiany termodynamicznej zostaje zamieniona w energię sprężonego gazu.

Sprężarka – budowa

Maszyna ta składa się z: cylindra, płyty zaworowej, głowicy, tłoku, sworznia tłoka, obudowy, wału korbowego, korbowodu, płytki dolnej ssącej i zaworka tłoczącego. Każda sprężarka powinna posiadać układ chłodzenia, który będzie zapobiegał przegrzaniu urządzenia. Dokładna budowa sprężarki zostanie omówiona na zajęciach.

Podział sprężarek

Sprężarki można podzielić m.in. ze względu na rodzaj jej konstrukcji. Tutaj wyróżnia się m.in.:

 • Sprężarka odśrodkową;
 • Sprężarkę śrubową rotacyjną;
 • Sprężarkę tłokową – nazywaną również wyporową.

Urządzenia te można także sklasyfikować pod względem sprężania. Są to:

 • Dmuchawy;
 • Kompresory;
 • Wentylatory.

Podziału sprężarek można dokonać także pod względem ich mobilność na urządzenia:

 • Przewoźne;
 • Stacjonarne.

Maszyny te dzieli się również pod względem rodzaju zastosowanego w nich napędu. W tej kategorii wymienia się sprężarki:

 • Elektryczne,
 • Ręczne.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Sprężarki można podzielić również ze względu na liczbę stopni. Są to urządzenia:

 • Jednostopniowe;
 • Dwustopniowe.

Ostatnim możliwym podziałem jest klasyfikacja ze względu na rodzaj sprężanego czynnika na. Tutaj można wyróżnić sprężarki:

 • Gazowe,
 • Powietrzne.

Więcej informacji na temat podziału i klasyfikacji poszczególnych rodzajów sprężarek uczestnicy kursu poznają w trakcie kursu.

Gdzie wykorzystuje się sprężarki?

Sprężarka to urządzenie, które na szeroką skalę jest wykorzystywane m.in. w przemyśle (maszynowym, kolejowym, drzewnym, farmaceutycznym, spożywczym itd.), transporcie materiałów sypkich, na stacjach benzynowych, warsztatach samochodowych oraz w niektórych gospodarstwach domowych.

Bardzo często są one wykorzystywane nie tylko do pompowania, czy napełniania powietrzem, ale i malowania, napędzania narzędzi,ładowaniu silników spalinowych, przetłaczaniu gazu ziemnego itp. Jak więc widać posiadanie uprawnień do obsługi tego urządzenia stwarza wiele możliwości zatrudnienia.

Zasady eksploatacji – przepisy

Ze względu na swoją specyfikę zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, obsługą sprężarek mogą zajmować się jedynie osoby, które posiadają ku temu specjalne uprawnienia. Regulują to przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998 r. (Dz. U. Nr 59) wraz ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.01.2000 r. (Dz. U. Nr 15).

Zgodnie z nimi eksploatacja oraz obsługa sprężarek musi być zgodna również z:

 • Przepisami BHP, jakie obowiązują przy urządzeniach energetycznych;
 • Przepisami UDT;
 • DTR producenta;
 • Instrukcją oraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia;
 • Postanowieniami dotyczącymi zatrudnienia osób posiadających kwalifikacje do obsługi sprężarek.

Zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione przez wykładowców w trakcie zajęć teoretycznych.

Szkolenie z obsługi sprężarki – dla kogo?

Do kursu z obsługi sprężarek może przystąpić każdy, kto:

 • Ma ukończone 18 lat;
 • Posiada wykształcenie min. podstawowe;
 • Zna język polskim i potrafi się nim posługiwać zarówno w mowie, jak i piśmie.

Oferta skierowana jest również do firm, które chciałyby przeprowadzić takie swoim pracownikom.