Sprężarki – obsługa

Tematyka: budowa sprężarki, eksploatacja, wiadomości z fizyki, materiałoznawstwo i maszynoznawstwo

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka