Ułatwienia dostępu

Kurs spawacza: Spawanie gazowe stali niestopowych – Met. 311

Tematyka: Moduł 1 – spawanie czołowe blach Moduł 2 – spawanie rur. Słuchacz może ukończyć szkolenie obejmujące 2 moduły lub zakończyć na 1. Warunkiem przejścia z 1 do 2 modułu jest zaliczenie modułu 1, Wpis uprawnień do książeczki spawalniczej dokonywany jest po ukończeniu poszczególnych modułów.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie zaświadczenie lekarskie, ukończone 18 lat.


Czym jest spawanie gazowe, do czego służy i jak się odbywa?

Spawanie gazowe tłumacząc najprościej, polega na łączeniu brzegów dwóch elementów poprzez ich stapianie za pomocą płomienia. Płomień powstaje na skutek zapłonu odpowiedniej mieszanki gazów przystosowanej do tego typu zadań.

Przed przystąpieniem do gazowego spawania elementów metalowych należy odpowiednio przygotować spajane krawędzie, w celu ich trwalszego połączenia. Po przygotowaniu materiału np. poprzez jego zagięcie, czy odpowiednie ułożenie względem siebie dwóch elementów, należy zastanowić się jakiego rodzaju gaz będzie tym odpowiednim.

Najczęściej stosowanym gazem jest acetylen. Charakteryzuje się on niezwykle wysoką temperaturą płomienia, łatwą regulacją płomienia, czy największą mocą właściwą pośród wszystkich gazów palnych.

Rozróżniamy dwa rodzaje spawania gazowego, jakimi jest spawanie od prawej do lewej, a  także od lewej do prawej.

Metoda spawania do lewej strony jest stosowana najczęściej do spawania cienkich blach. Następuje ona poprzez prowadzenie spoiwa przed palnikiem.

Metoda do prawej jest metodą o znacznie wyższej wytrzymałości. Ten sposób stosowany jest do spawania znacznie grubszych blach, a dzięki większej koncentracji ciepła trwa o ok. 20% krócej niż spawanie do lewej. Spawanie do prawej charakteryzuje się również znacznie mniejszym zużyciem gazu i spoiwa.

Jakie uprawnienia należy pozyskać w celu wykonywania prac spawalniczych za pomocą spawalniczej metody gazowej?

W celu zdobycia uprawnień umożliwiających pracę na stanowisku spawacza w zakresie spawacza gazowego należy odbyć specjalistyczny kurs. Odbycie przedstawionego kursu umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowej, która w przyszłości może znacznie ułatwić znalezienie pracy na odpowiadającym dla nas stanowisku.

Program kursu składa się z takich zagadnień jak BHP w pracy, materiały spawalnicze, dobre praktyki w zakresie przygotowania do pracy, zajęcia praktyczne oraz normy spawalnicze.

Co to są metale niestopowe i gdzie znajdują zastosowanie?

Metale niestopowe to takie metale, których zawartość pierwiastków jest mniejsza od dokładnie określonych ich wartości granicznych.

Dużą część w składzie metali niestopowych zajmuje węgiel. Poza węglem metale niestopowe swoją charakterystykę zawdzięczają domieszkom krzemu oraz manganu, a także zanieczyszczeniom siarki i fosforu. Wartości graniczne poszczególnych pierwiastków w metalach zostały określone przez normę PN-EN, przez co pierwiastki przekraczające zadane normy w metalach niestopowych nazywane są dodatkami stopowymi. Ich zastosowanie ma zazwyczaj na celu polepszenie parametrów wytrzymałościowych metalu.

Najczęściej stosowane dodatki stopowe to:

  • molibden
  • wolfram
  • mangan
  • krzem
  • chrom
  • nikiel

Metale niestopowe swoje zastosowanie znajdują najczęściej podczas budowania konstrukcji metalowych lub elementów metalowych, od których wymagana jest plastyczność.