Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 132 godziny

Wymagania: – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe, – aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora określonej specjalności, – udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu – musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające nie mniej niż liczba godzin zajęć praktycznych przewidzianych niniejszym programem.