Ułatwienia dostępu

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 132 godziny

Wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora określonej specjalności, udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu – musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające nie mniej niż liczba godzin zajęć praktycznych przewidzianych niniejszym programem.


Kurs na operatora walców drogowych

Kurs na operatora przecinarek do nawierzchni dróg klasy III skierowany jest do osób, które:

  • ukończyły 18 lat
  • posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie
  • uzyskały zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia kursu

Zakres szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne, w tym m.in. takie tematy jak:

  • użytkowanie i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
  • rodzaje walców
  • obowiązujące parametry, wielkości, masy
  • obsługa maszyn topowych producentów
  • zakres wykorzystywania – prace
  • zagadnienia związane z BHP

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji oraz wpis do książki operatora. Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg (III klasy) w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowania prac czy naprawy przecinarek.

Miejsce realizacji kursu: Płock.