Operator spycharek klasa trzecia

Tematyka: Program obejmuje następującą tematykę: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa spycharek, technologia robót, zajęcia praktyczne

Opis: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień

Wymagania: – ukończone 18 lat – zaświadczenie lekarskie