Ułatwienia dostępu

Operator spycharek klasa trzecia

Tematyka: Program obejmuje następującą tematykę: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa spycharek, technologia robót, zajęcia praktyczne

Opis: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień

Wymagania: – ukończone 18 lat – zaświadczenie lekarskie


Kurs na operatora spycharek

W odpowiedzi na osób, poszukujący interesującego i rzetelnego kursu umożliwiającego podjęcie pracy na nowym stanowisku, opracowany został innowacyjny kurs na operatora spycharek.

Gdzie i przez kogo będzie realizowany kurs?

Kurs na operatora spycharek realizowany będzie na terenie miasta Płock. Bezpośrednim organizatorem szkolenia jest Zakład Doskonalenia Zawodowego od lat cieszący się dużym uznaniem w wielu środowiskach pracy.

Jaki zakres wiedzy oraz praktycznych umiejętności będzie obejmował?

W ramach kursu proponuje się zdobycie zaktualizowanej, bieżącej wiedzy z zakresu różnych rodzajów spycharek, ich parametrów, wielkości i masy eksploatacyjnej oraz innych istotnych czynników czy elementów. W głównej jednak mierze kurs daje niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi maszyn topowych producentów spycharek. Dzięki temu uczestnicy szkolenia stają się atrakcyjnymi pracownikami na aktualnym rynku pracy.